Algemene voorwaarden B2B Bitchip Limited

 
 

Algemene voorwaarden B2B Bitchip Limited

DE OP DEZE WEBSITE AANGEBODEN PRODUCTEN ZIJN UITSLUITEND BESTEMD VOOR DE VERKOOP EN HET GEBRUIK DOOR PROFESSIONELE VOERTUIGTUNERS EN ZIJN NIET GESCHIKT VOOR EEN NIET-PROFESSIONEEL PUBLIEK

1. Algemeen.

1.1. De rechtsverhouding en elke overeenkomst tussen BC Bitchip Limited (Bitchip Limited , met registratienummer B169121, EUID-nummer LURCSL.B169121 en haar hoofdkantoor in ZI Victoria House, Suite 41,SE16 7DX London,UK) en de Klant wordt uitsluitend beheerst door deze voorwaarden, tenzij anders overeengekomen in een schriftelijke overeenkomst.

1.2. De algemene voorwaarden zijn te vinden op de website (www.filedatabase.eu).

1.3. De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Bitchip Limited en op elke overeenkomst op afstand die wordt gesloten tussen Bitchip Limited en de Klant die gebruik maakt van of aankopen doet van tuning software/tuning bestanden (de “Producten”) die door Bitchip Limited op de markt worden gebracht voor professionele doeleinden.

1.4. De op de website vermelde voorwaarden zijn van toepassing en gelden voor deze bestelling.

1.5. Door producten van Bitchip Limited te bestellen of te kopen via de website, erkent de Klant de Algemene Voorwaarden te hebben gelezen en te aanvaarden. Met name door het kopen en downloaden, configureren of gebruiken van de Producten en hun documentatie, aanvaardt de Klant uitdrukkelijk de voorwaarden van de Licentieovereenkomst, die integraal deel uitmaakt van deze Algemene Voorwaarden, en gaat hij ermee akkoord gebonden te zijn aan deze Licentieovereenkomst. In geval van tegenstrijdigheden tussen de Algemene Voorwaarden en de Licentieovereenkomst, prevaleren de bepalingen van de Licentieovereenkomst.

1.6. Bitchip Limited behoudt zich het recht voor om de voorwaarden te allen tijde te wijzigen.

1.7. Geen enkele afwijking of afwijking van deze voorwaarden is van toepassing tenzij schriftelijk overeengekomen door Bitchip Limited. Afwijkingen van een of meer artikelen van de Algemene Voorwaarden laten de toepasselijkheid van de overige artikelen van deze Algemene Voorwaarden onverlet.

2. Professionele Klant

2.1. Vanwege de zeer specifieke aard van haar producten verkoopt Bitchip Limited haar B2B producten alleen aan professionele voertuigtuners die voldoende getraind, vakkundig en gekwalificeerd zijn in het tunen van een voertuig en een voertuig kunnen tunen zonder aanvullende informatie, training of hulp van een derde partij.

2.2. Door producten te bestellen of te kopen bij Bitchip Limited, bevestigt de klant dat hij een professionele autotuner is met uitgebreide kennis en training in het tunen van een voertuig.

3. informatie, bestellingen, prijzen en beschikbaarheid

3.1. De informatie die Bitchip Limited openbaar maakt (bijvoorbeeld via de website) is van algemene aard en zal worden gecorrigeerd en/of aangepast. Deze informatie zelf is over het algemeen niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden. Bitchip Limited behoudt zich het recht voor om de kenmerken van de producten te allen tijde te wijzigen indien dit door een overheidsinstantie passend of noodzakelijk wordt geacht.

3.2. Alle aanbiedingen en producten zijn onder voorbehoud van beschikbaarheid.

3.3. Alle prijzen op de website zijn gebaseerd op de actuele prijzen die Bitchip Limited hanteert.

3.4. Alle prijzen zijn in euro’s en zijn exclusief de wettelijke belasting over de toegevoegde waarde en alle andere gemaakte kosten.

3.5. Prijzen zijn onderhevig aan schommelingen en kunnen op elk moment door Bitchip Limited op haar website worden gewijzigd.

3.6. De prijs die geldig is op het moment van bevestiging van de bestelling is geldig voor deze bestelling en staat vermeld op de aankooprekening van de klant die het product koopt.

3.7. Bitchip Limited zal bestellingen verwerken onder voorbehoud van beschikbaarheid en binnen de beperkingen die in deze voorwaarden zijn vastgelegd. Bitchip Limited behoudt zich het recht voor om bestellingen om legitieme redenen te weigeren op elk moment, inclusief, maar niet beperkt tot, wanneer er een vermoeden is van misbruik van rechten of wangedrag door de klant.

3.8. De aankoop van een product omvat niet de updates van het product door Bitchip Limited. Indien de klant een update van zijn software wenst te ontvangen, moet een nieuwe bestelling worden geplaatst en betaald op de website.

4. Bestelproces en levering van producten

4.1. Vooraleer een product te bestellen, moet elke klant een account aanmaken. De klantenaccount wordt aangemaakt door het invullen van het registratieproces en het verstrekken van actuele, volledige en nauwkeurige informatie aan Bitchip Limited zoals gespecificeerd op het Registratieformulier voor de Aanvraag. Het verstrekken van valse informatie (bijvoorbeeld een vals of dubbelzinnig chassisnummer) kan ertoe leiden dat Bitchip Limited niet in staat is om ondersteuning te bieden voor een bepaald project.

4.2. Zodra het klantenaccount is aangemaakt, kan de klant producten kopen die beschikbaar zijn in de webwinkel. De hieronder aangekochte producten bestaan uit credits die gebruikt kunnen worden om de tuning software / tuningbestand(en) te downloaden die overeenkomen met de aangekochte credits. Kredieten moeten worden betaald overeenkomstig artikel 5.

4.3. De gekochte credits worden opgeslagen in de aankooprekening van de klant en kunnen op elk moment worden gebruikt om de overeenkomstige producten te downloaden die beschikbaar zijn in de webwinkel. Zodra een tuningsoftware / tuningbestand is gedownload, worden de beschikbare credits verminderd met het tegoed dat overeenkomt met het gedownloade product.

4.4. Gekochte kredieten kunnen niet worden geannuleerd en worden niet terugbetaald. Elk verzoek om terugbetaling zal leiden tot onmiddellijke uitsluiting van de site, diensten en producten.

5. Factuur en Betaling

5.1. De factuur wordt na bevestiging van de bestelling naar de klant gestuurd en wordt alleen per e-mail verstuurd.

Klanten zijn verplicht de producten te betalen via de online betaalprovider “Paypal” of Stripe, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen met BITCHIP LTD.

5.2. BITCHIP LTD kan in de toekomst andere betaalmethoden aanbieden. Indien BITCHIP LTD andere betaalmethoden gebruikt, zal dit op de Website worden aangekondigd.

5.3. Om de veiligheid van de online betalingen van de klant te garanderen, worden alle transacties gecodeerd met behulp van SSL-technologie.

5.4 In sommige gevallen zal een geschil worden toegestaan en kan de Klant tot een bepaald bedrag aan tuningbestanden aanvragen, dat pas achteraf door het factureringsbedrijf met betrekking tot het land zal worden berekend. Alle tuningbestanden worden met 1 credit afgerekend, tenzij anders is overeengekomen. Die een schriftelijke bevestiging van de aanbieder nodig heeft. Voor de Duitse regio werken we samen met het bedrijf Maxchip Ltd. & Co. KG,Tal 44,80331 München,Duitsland, Telefoon: +49 89 231 67623, E-mail: info@maxchip.de. Facturen voor het Duitse gebied, d.w.z. Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland worden uitsluitend door dit bedrijf verstrekt. Hiervoor bestaat een overeenkomst tussen de bedrijven.

6. Levering van de Producten

6.1. Het downloaden van een product vereist dat i) het BITCHIP LTD wordt voorzien van volledige en nauwkeurige informatie over het te tunen voertuig in overeenstemming met het passende formulier, en ii) het bestand met de informatie die uit de motorbesturingseenheid van het betrokken voertuig wordt gelezen, wordt geüpload

6.2. Na het verzamelen en analyseren van de verstrekte informatie conform artikel 6.1 wordt de bijbehorende tuning software / tuning file ter beschikking gesteld aan de klant om te downloaden.

6.3. De garantie die op de producten wordt gegeven, vereist dat de klant correcte en volledige informatie over het te tunen voertuig verstrekt. In het geval van onjuiste, onnauwkeurige of onvolledige informatie, wijst BITCHIP LTD alle garanties en voorwaarden met betrekking tot de producten af, met inbegrip van alle garanties van geschiktheid voor het tunen van een bepaald voertuig.

6.4. De Klant is volledig verantwoordelijk voor de correcte installatie van de tuning software / tuning file op het voertuig en BITCHIP LTD neemt geen enkele verplichting op zich in het geval dat de installatie niet kan worden uitgevoerd als gevolg van andere omstandigheden dan een defect in het product zelf.

6.5. Na het downloaden kan de klant geen tuning software / tuningbestand terugsturen en/of een terugbetaling van de productprijs vragen. Dit laat de bepalingen van artikel 8 betreffende de garantie onverlet.

7. Controle en acceptatie

7.1. De Klant behoudt zich het recht voor om Producten te weigeren en zijn bestelling geheel of gedeeltelijk te annuleren indien de door BITCHIP LTD geleverde Producten niet voldoen aan de toepasselijke industriële normen of praktijken of indien zij niet voldoen aan de specifieke bestelling en/of niet geschikt zijn voor het tunen van het voertuig vermeld op de leveringsbon die aan BITCHIP LTD is voorgelegd in overeenstemming met artikel 6.1.

7.2. De klant of, indien van toepassing, de persoon aan wie de levering wordt gedaan, moet de producten bij levering controleren. Indien de producten bij levering beschadigd of defect zijn of indien de bestelling niet conform is, moet een beschrijving van de vermeende schade, het gebrek, de niet-conformiteit en/of elke andere klacht schriftelijk worden ingediend binnen vijf jaar na de levering van de producten.

7.3. Indien BITCHIP LTD niet binnen vijf dagen na levering van de Producten een schriftelijke klacht van de Klant heeft ontvangen, worden de Producten geacht door de Klant te zijn aanvaard.

8. Garantie

8.1. Voor een periode van 1 jaar vanaf de datum van levering van het product garandeert BITCHIP LTD dat

De geleverde producten moeten van verhandelbare kwaliteit zijn, voldoen aan de geldende industriële normen en praktijken en geschikt zijn voor het beoogde gebruik en de doeleinden van de klant in het kader van de normale bedrijfsvoering.
De geleverde producten moeten vrij zijn van ontwerp-, materiaal- en verwerkingsfouten.

8.2. De door BITCHIP LTD verleende garantie dekt echter alleen de Software. De implementatie van de tuning software / tuning file(s) door de klant in het voertuig is op eigen risico van de klant en is daarom uitgesloten van de garantie onder artikel 8.1.

In het bijzonder garandeert BITCHIP LTD niet dat i) de producten voldoen aan de eisen van de klant (ii) het werkt met andere materialen, met inbegrip van maar niet beperkt tot elektrische, software, softwarepakketten, systemen of gegevens, met inbegrip van maar niet beperkt tot door de Klant verstrekte gegevens, die niet door BITCHIP LTD zijn verstrekt en die de Klant wenst te gebruiken ;; iii) dat de producten zonder onderbreking of fout functioneren, dat zij vrij zijn