Privacybeleid

Dit privacybeleid is bedoeld om de gebruikers van deze website te informeren over het type, de omvang en het doel van de verzameling en het gebruik van persoonlijke gegevens door de exploitant van de website.[Ihre Kontaktdaten einfügen] informeer.

De exploitant van de website neemt de bescherming van uw gegevens zeer serieus en behandelt uw persoonlijke gegevens vertrouwelijk en in overeenstemming met de wettelijke bepalingen. Aangezien nieuwe technologieën en de voortdurende ontwikkeling van deze website kunnen leiden tot wijzigingen in dit privacybeleid, raden wij u aan het privacybeleid regelmatig opnieuw te lezen.

Definities van de gebruikte termen (bijv. “persoonsgegevens” of “verwerking”) zijn te vinden in artikel 4 DSGVO.
Toegangsgegevens

Wij, de exploitant van de website of de aanbieder van de pagina’s, verzamelen gegevens over de toegang tot de website op basis van ons rechtmatige belang (zie artikel 6, lid 1, onder f), van de DSGVO) en slaan deze gegevens op als “serverlogbestanden” op de server van de website. De volgende gegevens worden op deze manier geregistreerd:

Bezochte website
Tijdstip van toegang
Hoeveelheid verzonden gegevens in bytes
Bron/referentie van waaruit u de site hebt bereikt
Gebruikte browser
Besturingssysteem in gebruik
Gebruikt IP-adres

De serverlogbestanden worden maximaal 7 dagen opgeslagen en vervolgens verwijderd. De gegevens worden opgeslagen om veiligheidsredenen, bijvoorbeeld om gevallen van misbruik te kunnen ophelderen. Als gegevens om redenen van bewijsvoering moeten worden bewaard, worden ze uitgesloten van verwijdering totdat het incident definitief is opgehelderd.
Bereikmeting & Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies voor het pseudoniem meten van het bereik, die naar de browser van de gebruiker worden overgebracht, hetzij vanaf onze server, hetzij vanaf de server van derden. Cookies zijn kleine bestanden die op uw eindapparaat worden opgeslagen. Uw browser heeft toegang tot deze bestanden. Het gebruik van cookies verhoogt de gebruiksvriendelijkheid en de veiligheid van deze website.

Als u niet wilt dat er cookies worden opgeslagen op uw eindapparaat voor het meten van het bereik, kunt u hier bezwaar maken tegen het gebruik van deze bestanden:

Cookie deactivatie pagina van het netwerk reclame-initiatief: http://optout.networkadvertising.org/?c=1#!
Cookie deactiveringspagina van de website van de VS: http://optout.aboutads.info/?c=2#!
Cookie deactiveringspagina van de Europese website: http://optout.networkadvertising.org/?c=1#!

Veelgebruikte browsers bieden de mogelijkheid om cookies niet toe te staan. Opmerking: Het is niet gegarandeerd dat u zonder beperkingen toegang heeft tot alle functies van deze website als u de juiste instellingen maakt.

Verzameling en verwerking van persoonsgegevens

De exploitant van de website verzamelt, gebruikt en geeft uw persoonlijke gegevens alleen door als dit wettelijk is toegestaan of als u toestemming geeft voor het verzamelen van gegevens.

Persoonlijke gegevens zijn alle informatie die dienen om uw persoon te bepalen en die tot u kunnen worden herleid – bijvoorbeeld uw naam, uw e-mailadres en telefoonnummer.

U kunt deze website ook bezoeken zonder enige persoonlijke informatie te verstrekken. Om ons online aanbod te verbeteren slaan we echter (zonder persoonlijke referentie) uw toegangsgegevens tot deze website op. Deze toegangsgegevens omvatten bijvoorbeeld het door u aangevraagde bestand of de naam van uw internetprovider. De anonimisering van de gegevens laat geen conclusies toe over uw persoon.

Behandeling van contactgegevens

Als u als website-exploitant contact met ons opneemt via de aangeboden contactmogelijkheden, worden uw gegevens opgeslagen zodat ze kunnen worden gebruikt om uw aanvraag te verwerken en te beantwoorden. Deze gegevens worden zonder uw toestemming niet aan derden doorgegeven.

Google Analytics

Deze website gebruikt op basis van onze legitieme belangen om ons online aanbod te optimaliseren en te analyseren in de zin van artikel 6 lid. 1 lit. f. DSGVO, de “Google Analytics”-dienst, die wordt geleverd door Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA). De dienst (Google Analytics) maakt gebruik van “cookies” – tekstbestanden die op uw eindapparaat worden opgeslagen. De door de cookies verzamelde informatie wordt meestal naar een server van Google in de VS gestuurd en daar opgeslagen.

Google LLC voldoet aan de Europese wetgeving inzake gegevensbescherming en is gecertificeerd onder de Privacy Shield Agreement: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active.

Op deze website wordt gebruik gemaakt van IP-anonimisering. Het IP-adres van de gebruikers zal worden ingekort binnen de lidstaten van de EU en de Europese Economische Ruimte en in de andere verdragsluitende staten van de overeenkomst. Alleen in individuele gevallen wordt het IP-adres in eerste instantie volledig doorgegeven aan een server van Google in de VS en daar ingekort. Deze verkorting elimineert de persoonlijke referentie van uw IP-adres. Het door de browser verzonden IP-adres van de gebruiker wordt niet gecombineerd met andere door Google opgeslagen gegevens.

In het kader van de overeenkomst over de contractgegevensovereenkomst, die wij als exploitant van de website hebben gesloten met Google Inc. het zal de verzamelde informatie gebruiken om het gebruik en de activiteit van de website te evalueren en diensten met betrekking tot het internetgebruik te leveren.

De gegevens die Google namens ons verzamelt, worden gebruikt om het gebruik van ons online-aanbod door individuele gebruikers te evalueren, bijvoorbeeld om rapporten over de activiteit op de website op te stellen om ons online-aanbod te verbeteren.

U heeft de mogelijkheid om het opslaan van cookies op uw apparaat te voorkomen door de juiste instellingen in uw browser te maken. Er kan niet worden gegarandeerd dat u alle functies van deze website zonder beperkingen kunt gebruiken als uw browser geen cookies toestaat.

Bovendien kunt u een browser-plugin gebruiken om te voorkomen dat de door cookies verzamelde informatie (inclusief uw IP-adres) naar Google Inc. wordt verzonden. en verzonden door Google Inc. kan worden gebruikt. De volgende link leidt u naar de bijbehorende plugin: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

U kunt ook op deze link klikken (BELANGRIJK: opt-out-link invoegen) om te voorkomen dat Google Analytics gegevens over u verzamelt binnen deze website. Door op bovenstaande link te klikken downloadt u een “opt-out cookie”. Uw browser moet daarom het opslaan van cookies voor dit doel toestaan. Als u uw cookies regelmatig verwijdert, moet u bij elk bezoek aan deze website opnieuw op de link klikken.

Hier vindt u meer informatie over het gebruik van gegevens door Google Inc:

https://policies.google.com/privacy/partners?hl=de (gegevens verzameld door Google-partners)
https://adssettings.google.de/authenticated (instellingen via advertenties die aan u worden getoond)
https://policies.google.com/technologies/ads?hl=de (Gebruik van cookies in advertenties)

Gebruik van social media plug-ins van Facebook

Vanwege ons legitieme belang bij de analyse, optimalisering en werking van ons online aanbod (in de zin van artikel 6, lid 1, onder f), van DSGVO) maakt deze website gebruik van de Facebook Social Plugin, die wordt aangeboden door Facebook Inc. (1 Hacker Way, Menlo Park, Californië 94025, USA). De integratie is te herkennen aan het Facebook-logo of de termen “Like”, “Like”, “Like”, “Share” in de kleuren Facebooks (blauw en wit). Informatie over alle Facebook-plugins vindt u via de volgende link: https://developers.facebook.com/docs/plugins/

Facebook Inc. voldoet aan de Europese wetgeving inzake gegevensbescherming en is gecertificeerd onder de Privacy Shield Agreement: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active.

De plugin zorgt voor een directe verbinding tussen uw browser en de Facebook-servers. De exploitant van de website heeft geen enkele invloed op de aard en omvang van de gegevens die de plugin naar de servers van Facebook Inc. stuurt. overgebracht. Informatie hierover vindt u hier: https://www.facebook.com/help/186325668085084

De plugin informeert Facebook Inc. over het feit dat u als gebruiker deze website heeft bezocht. Het is mogelijk dat uw IP-adres wordt opgeslagen. Als u tijdens uw bezoek aan deze website bent ingelogd op uw Facebook-account, worden de bovenstaande gegevens aan uw Facebook-account gekoppeld.

Als u de functies van de plugin gebruikt – bijvoorbeeld door een bericht te delen of te “linken” – wordt de betreffende informatie ook naar Facebook Inc. gestuurd. übertragen.

Wilt u voorkomen dat de Facebook. Inc. deze gegevens zijn gekoppeld aan uw Facebook-account, logt u uit bij Facebook voordat u deze website bezoekt en verwijdert u de opgeslagen cookies. Via uw Facebook-profiel kunt u verdere instellingen maken voor de verwerking van gegevens voor reclamedoeleinden of bezwaar maken tegen het gebruik van uw gegevens voor reclamedoeleinden. U kunt de instellingen hier openen:

Profileinstellungen bei Facebook: https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen
Cookie deactiveringspagina van de website van de VS: http://optout.aboutads.info/?c=2#!
Cookie deactiveringspagina van de Europese website: http://optout.networkadvertising.org/?c=1#!

Welke gegevens, voor welk doel en in welke mate Facebook gegevens verzamelt, gebruikt en verwerkt en welke rechten en instelmogelijkheden u heeft om uw privacy te beschermen, kunt u lezen in het privacybeleid van Facebook. U kunt ze hier vinden: https://www.facebook.com/about/privacy/

Abonnement op de nieuwsbrief

De websitebeheerder biedt u een nieuwsbrief aan waarin hij u informeert over actuele gebeurtenissen en aanbiedingen. Als u zich wilt abonneren op de nieuwsbrief, moet u een geldig e-mailadres opgeven. Door u te abonneren op de nieuwsbrief gaat u akkoord met het ontvangen van de nieuwsbrief en met de uitleg van de procedures.

Intrekking en beëindiging: U kunt uw toestemming om de nieuwsbrief te ontvangen te allen tijde intrekken en daarmee het abonnement op de nieuwsbrief opzeggen. Na uw annulering worden uw persoonlijke gegevens gewist. Uw instemming om de nieuwsbrief te ontvangen vervalt op hetzelfde moment. Aan het einde van elke nieuwsbrief vindt u de link om te annuleren.

Rechten van de gebruiker

Als gebruiker heeft u het recht om op verzoek gratis informatie te ontvangen over welke persoonlijke gegevens over u zijn opgeslagen. U heeft ook het recht om onjuiste gegevens te laten corrigeren en uw persoonlijke gegevens te laten verwerken of verwijderen. Indien van toepassing kunt u ook uw recht op gegevensdraagbaarheid uitoefenen. Als u vermoedt dat uw gegevens onrechtmatig zijn verwerkt, kunt u een klacht indienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit.

verwijdering van gegevens

Tenzij uw verzoek in strijd is met een wettelijke verplichting tot het bewaren van gegevens (bijv. dataretentie), heeft u het recht om uw gegevens te laten verwijderen. De door ons opgeslagen gegevens worden gewist als ze niet meer nodig zijn voor het beoogde doel en als er geen wettelijke bewaartermijnen zijn. Indien de verwijdering niet kan worden uitgevoerd omdat de gegevens nodig zijn voor toegestane wettelijke doeleinden, zal de gegevensverwerking worden beperkt. In dit geval worden de gegevens geblokkeerd en niet voor andere doeleinden verwerkt.
Recht van bezwaar

De gebruikers van deze website kunnen te allen tijde gebruik maken van hun recht om bezwaar te maken en zich te verzetten tegen de verwerking van hun persoonsgegevens.

Indien u de over u opgeslagen persoonsgegevens wenst te corrigeren, te blokkeren, te verwijderen of informatie te verkrijgen, of indien u vragen heeft over het verzamelen, verwerken of gebruiken van uw persoonsgegevens, of indien u een verleende toestemming wenst in te trekken, kunt u contact opnemen met het volgende e-mailadres: info@filedatabase.eu.

Wettelijke of contractuele bepalingen die de persoonsgegevens ter beschikking stellen; noodzaak voor het sluiten van het contract; verplichting van de betrokkene om de persoonsgegevens te verstrekken; mogelijke gevolgen van het niet verstrekken van de gegevens

Wij willen u erop wijzen dat de verstrekking van persoonsgegevens deels wettelijk verplicht is of ook kan voortvloeien uit contractuele regelingen. Soms kan het nodig zijn dat er een contract wordt afgesloten dat een betrokkene ons persoonsgegevens verstrekt, die vervolgens door ons moeten worden verwerkt. Zo is de betrokkene verplicht ons persoonlijke gegevens te verstrekken als ons bedrijf met hem/haar een contract afsluit. Als de persoonsgegevens niet worden verstrekt, kan het contract met de betrokkene niet worden gesloten. Voordat de persoon in kwestie persoonlijke gegevens verstrekt, moet hij/zij contact opnemen met een van onze medewerkers. Onze medewerker informeert de betrokkene per geval of het verstrekken van persoonsgegevens wettelijk of contractueel verplicht is of noodzakelijk is voor het sluiten van een contract, of er een verplichting is om de persoonsgegevens te verstrekken en wat de gevolgen zouden zijn als de persoonsgegevens niet zouden worden verstrekt.

Bestaan van geautomatiseerde besluitvorming

Als verantwoordelijk bedrijf vermijden we automatische besluitvorming of profilering.

Klarna

Om u de betaalmogelijkheden van Klarna te kunnen bieden, geven wij persoonlijke gegevens, zoals contactgegevens en bestelinformatie, door aan Klarna. Klarna kan dus beoordelen of u gebruik kunt maken van de betalingsopties die Klarna aanbiedt en de betalingsopties aanpassen aan uw behoeften. Algemene informatie over Klarna is hier beschikbaar. Uw persoonlijke gegevens worden door Klarna behandeld in overeenstemming met de geldende voorschriften voor gegevensbescherming en in overeenstemming met de informatie in de voorschriften voor gegevensbescherming van Klarna.